trepart
Trepartsforhandling
Trilateral Negotiation

gondol
Gondoler & Container
Gondolier & Container

pater
Arbejdsmarkedets parter i Folketingets Paternoster (Som i teorien kunne blive ved for evigt)
Parties of the Labour Market in the Danish parliament (which in theory could go on forever)

ost
En dansk håndværker, En polsk håndværker & Østforliget
A Danish Craftman, A Polish Craftman & The East AgreementAktionær og Lønmodtager
Shareholder and Salary Earner