Søren Assenholt

Jubilæumsprojektet (Tønder festival 2017-2024)

Jubilæumsprojektet er et samarbejde med forfatter Sanne Flyvbjerg, hvor vi skildrer kunstnere og folk på Tønder Festival. Portrætterne er fortolkninger og abstraktioner over musikere og stemninger fra festivalen. Det hele portræt findes i dialogen med prosateksten, som tager udgangspunkt i de steder og rødder, der former os.

 

Reliefferne i Jubilæumsprojektet er alle baseret på personlige møder. Jeg interesserer mig for det skæve og forvredne. De dybe relieffer vil aldrig kunne blive perfekte; ansigtet vil opstå og kort efter kollapse. Det skal som os mennesker, opfattes dynamisk. Selve ansigtet er skåret med stemmejern og kniv i fynsk egetræ og øjenene er sammensat og drejet af tre stykker træ.

 

Projektet startede i 2017 og vil kulminere med en samlet udstilling i anledning af festivalens 50 års jubilæum i 2024.

 

 

Social Oak Silhouette

Stedsspecifik installation på Fuglsang Kunstmuseum, Lolland, Danmark

Social Oak Silhouette bygger på interviews med personalet på Fuglsang Kunstmuseum, som blev bedt om at huske og beskrive, hvilke kunstværker der har været udstillet i museets store sal siden museets åbning. Værket ligger som et snit igennem rummet, som en silhuet, der viser min udvælgelse og fortolkning af personalets forskellige erindringer. Figurer fra forskellige udstillinger lapper i

 

 

English:

Social Oak Silhouette

Site specific installation at Fuglsang Kunstmuseum, Lolland, Denmark

Social Oak Silhouette builds on interviews with the staff at Fuglsang Kunstmuseum, who were asked to remember and describe the works of art that have been exhibited in the museum’s great hall since the opening of the museum. The piece lies like an incision across the room, as a silhouette, that shows my selection and interpretation of the various memories of the staff. If different sculptures are said to have been exhibited on the same spot in the hall, their figures overlap in the silhouette. The shaping of the figures varies according to the material of the original sculptures.

 

 

MINDEVÆRK, HVIDKILDE SAVVÆRK

ModStrøm, Svendborg Kommune, Fyn

 

 

Planners & Searchers: Lady Alice

”...Da chaufføren forklarede mig, hvorfor han ikke kunne køre mig ud til det Etnografiske Museum, begyndte jeg at forestille mig bådens nutidige tilstand, og hvor den mon ville have brug for en kærlig hånd...”

 

Den originale båd, som opdageren Henry Morton Stanley brugte til at udforske Congofloden i 1874, hviler i dag på gårdspladsen ved det Etnografiske Museum i Kinshasa, D. R. Congo. Som vist i Stanleys egne illustrationer og noter, kunne båden brydes op i fem dele, som siden kunne bæres henover land af bare tyve mænd.

 

I dag siges det, at ”Lady Alice” er gået alvorligt i forfald. Museet ligger på en bakke ved Congofloden. Stedet er i øjeblikket utilgængeligt for offentligheden på grund af dets strategiske, militære betydning.

 

English:

Planners & Searchers: Lady Alice

"...[A]s the driver argued why he would not take me to the Ethnographic Museum, I imagined the current condition of the boat and where it might be in need of attention..."

 

The original boat, which the explorer Henry Morton Stanley in 1874 used to explore the Congo River, today rests in the courtyard of the Ethnographic Museum in Kinshasa, D.R. Congo.

As shown by Stanley’s own illustrations and notes, the boat could be broken down in to parts and thus carried over land by just twenty men.

 

Today "Lady Alice" is reportedly in a severe state of decay. The museum is located on a hill above the Congo River. The site is currently inaccessible to the public due to its strategic military significance.

Midlertidigt udlånt: 1 fod (31,39 cm) af udstillingen om danske håndværkerlaug, Nationalmuseet

 

Temporary on loan: 1 foot of the exhibition about craftmans guild, National Museum of Denmark

Reformeret

Asketræ fra Grib skov. Replika af den gamle altertavle fra Esrum kloster, dog kun med de protestantiske redigeringer.

Continuous Improvement

Mixed media: Video, ash, office interier